Ny

Definition och typer av samverkan

Definition och typer av samverkan

Samverkan är ett avtal mellan två eller flera enheter för att begränsa öppen konkurrens eller få en orättvis fördel på marknaden genom att lura, vilseleda eller bedrägeri. Dessa typer av avtal är - inte överraskande - olagliga och är därför vanligtvis mycket hemliga och exklusiva. Sådana avtal kan omfatta allt från att sätta priser till att begränsa produktion eller möjligheter till kickbacks och felrepresentation av partiets förhållande till varandra. När samverkan upptäcks anses naturligtvis alla handlingar som påverkas av den samverkande verksamheten ogiltiga eller har ingen rättslig verkan, i lagens ögon. I själva verket behandlar lagen i slutändan alla avtal, skyldigheter eller transaktioner som om de aldrig funnits.

Samverkan i studier av ekonomi

I studien av ekonomi och marknadskonkurrens definieras samverkan som sker när konkurrerande företag som annars inte skulle samarbeta samtycker till att samarbeta för deras ömsesidiga fördelar. Till exempel kan företagen komma överens om att avstå från att delta i en aktivitet som de normalt skulle göra för att minska konkurrensen och få högre vinster. Med tanke på de få kraftfulla aktörerna inom en marknadsstruktur som ett oligopol (en marknad eller bransch som domineras av ett litet antal säljare) är ofta vanliga aktiviteter. Förhållandet mellan oligopol och samverkan kan också fungera i den andra riktningen; former av samverkan kan i slutändan leda till upprättandet av ett oligopol.

Inom denna struktur kan samverkande verksamheter påverka marknaden som helhet från och med minskningen av konkurrensen och sedan den troliga möjligheten att högre priser betalas av konsumenten.

I detta sammanhang kan samverkan som resulterar i prissättning, bud rigging och marknadsfördelning sätta företag i fara att åtalas för brott mot den federala lagen om antitrust i Clayton. Clayton Antitrust Act antogs 1914 och syftar till att förhindra monopol och skydda konsumenterna mot orättvisa affärsmetoder.

Samverkan och spelteori

Enligt spelteorin är det leverantörernas oberoende i konkurrens med varandra som håller varorna till ett minimum, vilket i slutändan uppmuntrar branschledarnas totala effektivitet för att förbli konkurrenskraftiga. När detta system är i kraft har ingen leverantör rätt att ställa in priset. Men när det finns få leverantörer och mindre konkurrens, som i ett oligopol, kommer varje säljare troligen att vara akut medveten om tävlingens agerande. Detta leder i allmänhet till ett system där beslut från ett företag kan starkt påverka och påverkas av andra branschaktörer. När samverkan är involverad är dessa påverkningar vanligtvis i form av hemliga avtal som kostar marknaden de låga priserna och effektiviteten som annars uppmuntras av konkurrensoberoende.

Samverkan och politik

På dagarna efter det tumultiga presidentvalet 2016 uppstod anklagelser om att företrädare för Donald Trump-kampanjutskottet hade samarbetat med agenter från den ryska regeringen för att påverka resultatet av valet till förmån för sin kandidat.

En oberoende utredning genomförd av före detta FBI-direktör Robert Mueller fann bevis för att president Trumps nationella säkerhetsrådgivare Michael Flynn kan ha träffat den ryska ambassadören i USA för att diskutera valet. I sitt vittnesbörd för FBI förnekade dock Flynn att ha gjort det. Den 13 februari 2017 avgick Flynn som chef för den nationella säkerheten efter att ha erkänt att han hade vilselett vice president Mike Pence och andra ledande tjänstemän i Vita huset om hans samtal med den ryska ambassadören.

Den 1 december 2017 vädjade Flynn skyldigt för anklagelser om att ha ljugit till FBI om hans valrelaterade kommunikationer med Ryssland. Enligt domstolsdokument som släpptes vid den tidpunkten hade två namngivna tjänstemän i Trump presidentens övergångsteam uppmanat Flynn att kontakta ryssarna. Det förväntas att Flynn som en del av hans grunderavtal lovade att avslöja identiteten hos Vita husets tjänstemän som är inblandade till FBI i gengäld för en minskad straff.

Sedan anklagelserna uppträdde har president Trump förnekat att han har diskuterat valet med ryska agenter eller anvisat någon annan att göra det.

Även om samverkan i sig inte är ett federalt brott - förutom när det gäller antitrustlagar - kan det påstådda "samarbetet" mellan Trump-kampanjen och en utländsk regering ha brutit mot andra kriminella förbud, som kan tolkas av kongressen som omöjliga "High Crimes and Misdemeanors" ”.

Andra former av samverkan

Medan samverkan oftast förknippas med hemliga avtal bakom stängda dörrar, kan det också uppstå under något olika omständigheter och situationer. Till exempel, karteller är ett unikt fall av uttrycklig samverkan. Organisationens uttryckliga och formella karaktär är vad som skiljer den från den traditionella känslan av begreppet samverkan. Det görs ibland en åtskillnad mellan privata och offentliga karteller, den senare avser en kartell där en regering är inblandad och vars suveränitet troligen skyddar den från rättsliga åtgärder. De förstnämnda är emellertid föremål för sådant juridiskt ansvar enligt antitrustlagarna som har blivit vanliga runt om i världen. En annan form av samverkan, känd som tyst samverkan, hänvisar faktiskt till samverkande aktiviteter som inte är öppna. Tyst samverkan kräver att två företag går med på att spela enligt en viss (och ofta olaglig) strategi utan att uttryckligen säga det.

Historiskt exempel på samverkan

Ett särskilt minnesvärt exempel på samverkan inträffade i slutet av 1980-talet när Major League Baseball-lag visade sig vara i ett samförstånd om att inte underteckna fria agenter från andra lag. Det var under denna tidsperiod då stjärnspelare som Kirk Gibson, Phil Niekro och Tommy John - alla gratisagenter den säsongen - inte fick konkurrenskraftiga erbjudanden från andra lag. De samarbetsavtal som gjorts mellan lagägare raderade effektivt konkurrensen om spelare vilket i slutändan allvarligt begränsade spelarens förhandlingsstyrka och val.