Råd

Definition och exempel på text i språkstudier

Definition och exempel på text i språkstudier

I lingvistik är termen text refererar till:

  1. De ursprungliga orden till något skrivet, tryckt eller uttalat, i motsats till en sammanfattning eller parafras.
  2. En sammanhängande språksträcka som kan betraktas som ett objekt för kritisk analys.

Textslingvistik hänvisar till en form för diskursanalys - en metod för att studera skriftligt eller talat språk - som handlar om beskrivning och analys av utökade texter (de som ligger utanför den enda meningen). En text kan vara vilket som helst exempel på skriftligt eller talat språk, från något så komplicerat som en bok eller ett rättsligt dokument till något så enkelt som kroppen på en e-post eller orden på baksidan av en spannmålslåda.

Inom humaniora berör olika studieområden sig olika former av texter. Litterära teoretiker fokuserar till exempel främst på litterära texter-romaner, uppsatser, berättelser och dikter. Juridiska forskare fokuserar på juridiska texter som lagar, kontrakt, förordningar och förordningar. Kulturteoretiker arbetar med ett brett utbud av texter, inklusive sådana som vanligtvis inte är föremål för studier, till exempel reklam, skyltar, bruksanvisningar och andra efemärer.

Textdefinition

Traditionellt sett, a text förstås vara ett stycke skriftligt eller talat material i dess primära form (i motsats till en parafras eller sammanfattning). En text är varje språksträcka som kan förstås i sammanhang. Det kan vara så enkelt som 1-2 ord (som en stoppskylt) eller så komplex som en roman. Varje sekvens av meningar som hör samman kan betraktas som en text.

Text hänvisar till innehåll snarare än form; till exempel, om du pratade om texten "Don Quixote", skulle du hänvisa till orden i boken, inte till den fysiska boken själv. Information relaterad till en text, och ofta tryckt vid sidan av den - som författarens namn, förläggaren, publiceringsdatumet etc. är känd som Paratext.

Idén om vad som utgör en text har utvecklats över tid. Under de senaste åren har teknikens dynamik - särskilt sociala medier - utvidgat uppfattningen om texten till att omfatta symboler som uttryckssymboler och emojis. En sociolog som studerar tonårskommunikation, till exempel, kan hänvisa till texter som kombinerar traditionella språk och grafiska symboler.

Texter och ny teknik

Konceptet med text är inte stabil. Det förändras alltid när teknologierna för publicering och spridning av texter utvecklas. Tidigare presenterades texter vanligtvis som trycksaker i bundna volymer såsom broschyrer eller böcker. Idag är det dock mer benägna att människor stöter på texter i det digitala rymden, där materialen blir "flytande", enligt lingvisterna David Barton och Carmen Lee:

" texter kan inte längre betraktas som relativt fast och stabil. De är mer flytande med de nya förändringarna i nya medier. Dessutom blir de alltmer multimodala och interaktiva. Länkar mellan texter är komplexa online och intertextualitet är vanligt i onlinetekster när människor drar på och spelar med andra tillgängliga texter på webben. "

Ett exempel på sådan intertekstualitet finns i alla populära nyheter. En artikel i The New York Timestill exempel kan innehålla inbäddade tweets från Twitter, länkar till externa artiklar eller länkar till primära källor som pressmeddelanden eller andra dokument. Med en text som denna är det ibland svårt att beskriva vad exakt är en del av texten och vad som inte är det. En inbäddad tweet, till exempel, kan vara avgörande för att förstå texten runt den - och därför en del av själva texten - men det är också dess egen oberoende text. På sociala mediesajter som Facebook och Twitter, samt bloggar och Wikipedia, är det vanligt att hitta sådana förhållanden mellan texter.

Textlingvistik

Textlingvistik är ett studieområde där texter behandlas som kommunikationssystem. Analysen behandlar språkkurser utöver den enda meningen och fokuserar särskilt på sammanhang, dvs. information som följer vad som sägs och skrivs. Kontext inkluderar sådana saker som den sociala relationen mellan två talare eller korrespondenter, platsen där kommunikationen sker och icke-verbal information såsom kroppsspråk. Linguister använder denna sammanhangsinformation för att beskriva den "sociokulturella miljön" i vilken en text finns.

Källor

  • Barton, David och Carmen Lee. "Språk online: Undersöka digitala texter och metoder." Routledge, 2013.
  • Carter, Ronald och Michael McCarthy. "Cambridge Grammar of English." Cambridge University Press, 2006.
  • Ching, Marvin K. L., et al. "Språkperspektiv på litteratur." Routledge, 2015.