Info

Vad är mjölkens kokpunkt?

Vad är mjölkens kokpunkt?

Du kanske måste känna till mjölkens kokpunkt för matlagning, eller så kan du helt enkelt vara nyfiken. Här är en titt på mjölkens kokpunkt och de faktorer som påverkar den.

Science of kokande mjölk

Mjölkens kokpunkt ligger nära kokpunkten för vatten, som är 100 grader C, eller 212 grader F vid havsnivån, men mjölken innehåller ytterligare molekyler, så dess kokpunkt är något högre. Hur mycket högre beror på den kemiska sammansättningen av mjölken, så det finns inte en standard kokpunkt för mjölk som du kan slå upp. Men det är bara en bråkdel av en grad av, så kokpunkten är mycket nära den för vatten.

Liksom med vatten påverkas mjölkens kokpunkt av atmosfärstrycket, så kokpunkten är högst vid havsnivån och lägre när den ligger högt på ett berg.

Varför är kokpunkten högre?

Mjölkens kokpunkt är högre än vattenens kokpunkt på grund av ett fenomen som kallas höjning av kokpunkten. När en icke-flyktig kemikalie upplöses i en vätska, får det ökade antalet partiklar i vätskan att det kokar vid en högre temperatur. Du kan tänka på mjölk som vatten som innehåller salter, sockerarter, fetter och andra molekyler.

Precis som saltvatten kokar på en något högre temperatur än rent vatten, kokar mjölk också på en något högre temperatur. Det är dock inte en stor temperaturskillnad, så förvänta dig att mjölken ska koka ungefär lika snabbt som vatten.

Du kan inte koka mjölk i en panna med varmt vatten

Ibland kräver recept brödmjölk, vilket är mjölk som nästan kokas men inte hela vägen. Ett enkelt sätt att bränna mjölk är att ställa in en behållare med mjölk i en vattenkokare och bringa vattnet att koka. Vattnets temperatur överskrider inte kokpunkten eftersom vattnet bildar ånga.

Mjölkens kokpunkt är alltid något högre än för vatten vid samma tryck, så mjölken kommer inte att koka.

Vad exakt kokar?

Kokning är övergången från ett flytande tillstånd till ånga eller gas. Det inträffar vid en temperatur som kallas kokpunkten, och där är vätskans ångtryck detsamma som det yttre trycket runt den. Bubblorna är ångan.

När det gäller kokande vatten eller mjölk består bubblorna av vattenånga. Bubblorna expanderar när de stiger på grund av minskat tryck och släpper så småningom ut till ytan som ånga.