Info

Molekylär orbital definition

Molekylär orbital definition

EN molekylär kretslopp är en orbital- eller vågfunktion för en molekyls elektron. Funktionen kan användas för att beräkna sannolikheten för att hitta en elektron inom ett specificerat utrymme eller för att förutsäga molekylens kemiska och fysiska egenskaper. Robert Mulliken introducerade termen "orbital" 1932 för att beskriva en en-elektron orbital vågfunktion.

Elektroner runt en molekyl kan associeras med mer än en atom och uttrycks ofta som en kombination av atomiska orbitaler. Atomiska orbitaler i en molekyl kan interagera om de har kompatibla symmetrier. Antalet molekylära orbitaler är lika med antalet atomiska orbitaler kombinerade för att bilda en molekyl.